top of page

 

Házirend

A jegy akkor jogosítja Önt a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a rendezvény házirendjét, biztonsági rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.

 A forgalomba kerülő hamis jegyekért a rendező nem vállal felelősséget!

Jegyinformációk:

A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A SÉRÜLT, (elvágott, összeragasztott, stb,) KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN!  A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk. A megrongálódott, elveszett karszalagot nem váltjuk vissza és nem cseréljük.

14. életévüket még nem töltött gyermekek a rendezvény területére ingyenesen bemehetnek.

Gyermekek 14 éves kor alatt csak felnőtt kísérővel vehetnek részt az eseményen!

A látogató a jegyvásárlással hozzájárul a Rendezvény videó- és képfelvételein történő megjelenéshez.

Rendezvény területére be nem hozható tárgyak:

1.  1. Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök

A 175/2003. ( X.28.) Korm. Rendelet szabályozza a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök körét.

Ennek figyelembevételével a rendezvényekre nem hozható be (elvételre kerülnek, eljárást vonnak maguk után):

-   az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja,

-   dobócsillag, rugóskés,

-   szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli),

-   jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (pl. Ólmosbot, bokszer),

-   lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek,

-   másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagok,  (pl. gázspray, paprika spray),

-   olyan eszköz, mely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat),

-   olyan eszköz, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (sokkoló),

-   zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgáló eszközök.

1. 2.Tiltott eszközök, tárgyak:

-   sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyverek,

-    gázfegyver,

-    jelzőpisztoly, rajtpisztoly,

-    hegyes végű, vagy éles szélű tárgyak (pl.: jégvágó, fejsze, balta, )

-    kéziszerszámok (pl. feszítővas, fúrógép, véső, csavarhúzó, kalapács),

-    sérülés okozására felhasználható tompa eszközök (pl. baseballütő),

-    robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök,

-    kábítószer, vagy egyéb jogszabályokban rögzített pszichoaktív szerek.

1. 3. Egyéb eszközök, tárgyak:

-    szeszesital (kereskedelmi mennyiségben),

-    dohányáru (kereskedelmi mennyiségben),

-    gázpalack, gázégő, gázmelegítő,

-    házi kedvencek póráz, szájkosár és oltási bizonyítvány nélkül.

A beléptetés során ruházat- és csomagátvizsgálást, valamint szúrópróbaszerű kábítószer ellenőrzést végez a biztonsági szolgálat. Az összes vitás kérdésben a biztonsági szolgálat helyi vezetője dönt.

Tiltott tevékenységek a rendezvényen:

-    nem kijelölt helyen való tűzgyújtás,

-    minden olyan egyéni és csoportos tevékenység mely mások szórakozását vagy testi épségét  zavarja és  veszélyezteti,

-    tiltott vagy elzárt területen történő sátrazás,

-    természetkárosító tevékenység végzése,

-    rongálás,

-    kábítószer, és egyéb bódító szer használata,

-    dohányozni vagy nyílt lángot használni zárt programhelyszíneken és sátrakban,

-    autóval engedély nélkül történő belépés,

-    a rendezvény területén mások testi épségét veszélyeztető közlekedési magatartás.

A fenti tevékenységek hatósági és kártérítési eljárást valamint, a rendezvény területéről történő kitiltást vonnak maguk után.

A rendezvény területén is be kell tartani a KRESZ szabályait! Tilos ittas állapotban gépjárművet vezetni!

A törvényi előírásoknak megfelelően tilos zárt közösségi térben (sátor, étkező stb.) dohányozni!

A rendezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a résztvevők felelőtlen magatartásából erednek.

A jegy átvételével egyidejűleg Ön elfogadja, hogy amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen Ön is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos felhasználóival szemben.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek!

 

 

Biztonsági és tűzvédelmi előírások!

 

JÁRMŰVEK

- Járó motor üzemanyag tartályába üzemanyagot tölteni TILOS!

SÁTOROZÁS

- A sátrakat a helyszínrajzon kijelölt szektorokban lehet felállítani. A szektorok közötti 2 m-es közlekedési utat szabadon kell hagyni. A felállításnál be kell tartani a sátorok közötti távolságot. A sátrak közötti távolság: egymás melletti vagy szemközti két sátor közül legalább a legmagasabb sátor magassága legyen!

- Sátorban dohányozni, nyílt lángú (gyújtó- világító) eszközt használni TILOS!

-Világításra akkumulátoros vagy elemes lámpát használjunk.

- Sátor környezetében a járművet úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza és veszélyhelyzet esetén az könnyedén eltávolítható legyen!

 

DOHÁNYZÁS

- Dohányzás kellő körültekintés mellett és csak olyan helyen végezhető, ahol az tűzet

 nem okoz.

- Égő dohány neműt csak a nem éghető anyagú hamutartóba tegyék.

- Ügyeljünk arra, hogy a gyújtóeszköz (gyufa, öngyújtó) gyerek kezébe ne kerüljön.

- Rendezvényen (koncert, vetélkedő alkalmával, ahol viszonylag kis területen sok személy gyűlhet össze) Dohányozni, nyílt lángot használni SZIGORÚAN  TILOS!!

 

TŰZRAKÁS

- TŰZGYUJTÁSI TILALOM ESETÉN még a kijelölt tűzrakó helyen sem szabad

           tüzet gyújtani! (Erdőben, erdőtől számított 200 m-en belül.)

- Szabadban tűzet gyújtani, sütő- főző berendezést használni csak úgy szabad, hogy az  

 a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

- Tüzet csak tűzrakóhelyen gyújtsunk.

- A tüzet, az üzemeltetett sütő- főző berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad!

-A tűz akkor eloltott ha: parázslás, izzás már nem tapasztalható!

 - A tűz eloltása után gondosan vizsgáljuk át a tűzrakás környezetét, izzó,

  parázsló részecskéket szüntessük meg!

 

KÖZLEKEDÉS

- Közlekedési útvonalat mindig szabadon kell hagyni, leszűkíteni, bármilyen tárggyal

 eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad!


 

          

 

 

Üzemeltető:

 

 

székhely:

 

adószáma: 

 

tel: 06 30 965 4435

 

email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page